Ethische code


De Goede Weg is deelnemer aan de Ethische Code van Phoenix Opleidingen TA/NLP in Utrecht. Dat betekent dat ik werk volgens deze code en hierop aanspreekbaar ben.

Ethische code Phoenix opleidingen

Sedert 1 augustus 1996 is aan Phoenix Opleidingen een Ethische Commissie verbonden. Deze heeft een tweeledig doel:
1 Het opstellen, publiceren en bewaken van de Ethische Code &    Klachtenprocedure;
2 Het instellen en in stand houden van een Klachtencommissie.

De ethische code is op verzoek in te zien.
Bij klachten kun je je schriftelijk richten tot:

logo Phoenix Opleidingen

Phoenix Opleidingen TA/NLP
Raiffeisenlaan 26 A
3571 TE Utrecht

Tel 030 - 271 13 83

Ethische code


De Goede Weg is deelnemer aan de Ethische Code van Phoenix Opleidingen TA/NLP in Utrecht. Dat betekent dat ik werk volgens deze code en hierop aanspreekbaar ben.

Ethische code Phoenix opleidingen

Sedert 1 augustus 1996 is aan Phoenix Opleidingen een Ethische Commissie verbonden. Deze heeft een tweeledig doel:
1 Het opstellen, publiceren en bewaken van de Ethische Code &    Klachtenprocedure;
2 Het instellen en in stand houden van een Klachtencommissie.

De ethische code is op verzoek in te zien.
Bij klachten kun je je schriftelijk richten tot:

logo Phoenix Opleidingen

Phoenix Opleidingen TA/NLP
Raiffeisenlaan 26 A
3571 TE Utrecht

Tel 030 - 271 13 83